ליצירת קשר: 02-6791189/98

לצפייה >

לצפייה >
לצפייה >
לצפייה >
לצפייה >
לצפייה >
לצפייה >
לצפייה >

הגימנסיה העברית , ירושלים

עריית ירושלים – מתחם כיכר ספרא

רשות שדות התעופה – מסוף אלנבי

משרדי הממשלה – קריית הממשלה, ירושלים

הסוכנות היהודית 

משרד המשפטים

בית המשפט העליון, ירושלים

עזריאלי המכללה האקדמית להנדסה, ירושלים

אתרים לדוגמא בהם החברה מעניקה את שירותיה:

שירותי נקיון ואחזקה