ליצירת קשר: 02-6791189/98

לקוחותינו

להיות חלק מבית טוב - חברת "אדיר הבירה" מזמינה אתכם להצטרף לשורה ארוכה ומכובדת של לקוחות מרוצים בהווה ובעבר : 
רשות שדות התעופה
מסוף גשר אלנבי
עזריאלי
המכלל האקדמית להנדסה, ירושלים
הסוכנות היהודית
ירושלים
בית המשפט העליון
ירושלים
משרד המשפטים
ירושלים
הגימנסיה העברית
ירושלים
קריית הממשלה משרד הרווחה,
המשרד לקליטת עליה
ירושלים
מתחם כיכר ספרא
עיריית ירושלים

שירותי נקיון ואחזקה